Arapça sınav sitesi - Akademiarabic.com Hicret’in gerçekleştiği yıllarda Medine’de hüküm sürmekte olan siyasi hayatın özelliklerinden hangisi yanlıştır?
Hicret’in gerçekleştiği yıllarda Medine’de hüküm sürmekte olan siyasi hayatın özelliklerinden hangisi yanlıştır?
A Medine’de yürürlükte bir hukuk sistemi yoktu. Yasalar da mevcut değildi. Herhangi bir durumda seçilmiş olan hakemlerin verdiği kararlar, ya hakemlerin kendi görüşlerine, ya da bir takım geleneklere dayanmaktaydı.
B Medine de okuma yazma oranı yüksek idi. Yahudiler, Arapça konuşuyor ve Arap harfleriyle yazıyorlardı. Beytü`l-Midras adı verilen bir eğitim kurumu da vardı.
C Medine arazisi genellikle geniş düzlüklerden oluşmaktadır. İklimi tatlı, toprağı bereketlidir. Kuyu suları serin ve boldur. Hurma bahçelerinden elde edilen ürünler yüksek nitelikli, çeşidi bol ve çok büyük miktarlardadır. Hicri birinci yüzyılda Medine, Su
D Yahudi kabilelerinin ve bazı Arap kabilelerinin savaş gibi beklenmedik durumlara harcamak üzere halkın katkılarıyla oluşturulmuş yardım sandıkları vardı. Kabile mensubunun işlediği cinayetin diyetinin ödenmesinde bu yardım sandıkları önemli iş görmekteydi
E Her kabile, reisi olan kişi tarafından idare edilen kendi başına bağımsız bir birim idi. Kabile mensupları kendi reisinden başka siyasi bir otorite tanımamaktaydı.
Akademi Arabic'te tarafımızca hazırlanan tüm arapça içerik ve diğer ilmi kaynaklar ve ilim dünyası ve Tebyin Ailesi müderrilerine aittir.Telif hakkı ilimdunyasi.com ve Tebyin.com 'a aittir. Bu Web sitesinden yararlanma sorumluluğu size aittir. Hızır EnnAs