Arapça sınav sitesi - Akademiarabic.com Bi’setin 11. yılı Hac mevsiminde 10 Zilhicce günü Hz. Peygamber, Mina’da on beş hkişiyle görüşüp onlara İslam’ı takdim etti ise de onların hiçbiri İslam’ı kabule yanaşmamıştır. Nihayet onaltıncı heyet olarak Akabe mevkiinde Yesrib’den gelmiş Hazrec kabilesine mensup 6 kişilik bir grupla görüşür, onlara İslam’ı ve peygamber olarak gönderilişini anlatır. Kısa süren bir fikir teatisinden sonra onlar İslam’ı kabul ederler.Aşağıdakilerden hangisi 1 yıl sonra tekrar gelme sözü veren Hazreçlilerden biridir?
Bi’setin 11. yılı Hac mevsiminde 10 Zilhicce günü Hz. Peygamber, Mina’da on beş hkişiyle görüşüp onlara İslam’ı takdim etti ise de onların hiçbiri İslam’ı kabule yanaşmamıştır. Nihayet onaltıncı heyet olarak Akabe mevkiinde Yesrib’den gelmiş Hazrec kabilesine mensup 6 kişilik bir grupla görüşür, onlara İslam’ı ve peygamber olarak gönderilişini anlatır. Kısa süren bir fikir teatisinden sonra onlar İslam’ı kabul ederler.Aşağıdakilerden hangisi 1 yıl sonra tekrar gelme sözü veren Hazreçlilerden biridir?
A Mus’ab b. Umeyr
B Ebu Ubeyde b. Cerrah
C Sa’d b. Muaz
D Zübeyr b. Avvam
E Es’ad b. Zürare
Akademi Arabic'te tarafımızca hazırlanan tüm arapça içerik ve diğer ilmi kaynaklar ve ilim dünyası ve Tebyin Ailesi müderrilerine aittir.Telif hakkı ilimdunyasi.com ve Tebyin.com 'a aittir. Bu Web sitesinden yararlanma sorumluluğu size aittir. Hızır EnnAs